Slide 6

Sústružnícke nože a nástroje

Všetky rozmery sú udávané v mm.

Rozmery sú zosúladené podľa kótovania na nákrese vo formáte : h x b x l ( b1 a D )